Gedragscode StoryForgers

Elke StoryForgers Game Master en elke deelnemer aan een StoryForgers spel stemt in met de onderstaande gedragscode bij het spelen van zowel openbare als privéspellen Online, face2face in privéwoningen en openbare/private zaalhuur.

Beleid voor spelersbetrokkenheid

StoryForgers zal zich nooit ongepast gedragen tegenover medespelers of hosts van games, in pregame chat, post-game discussies of tijdens de game. Als een medespeler zich beledigend gedraagt jegens de StoryForgers of medespelers en hosts, behoudt de StoryForgers Game Master zich het recht voor om die speler uit het spel te zetten of het spel te annuleren zonder dat restitutie wordt verleend.

Safespace en gedragsregels

StoryForgers en elke Game Master die namens StoryForgers werkt, behoudt zich het recht om elke game te stoppen of te annuleren zonder restitutie als acties van spelers als overdreven agressief en gewelddadig worden beschouwd voor andere spelers en niet-spelerpersonages, of als enorm ongepast gedrag optreedt dat door StoryForgers of door de Game Master als zodanig wordt beschouwd. Hieronder valt, maar is niet beperkt tot, daden van verkrachting, marteling, verminking, moord of ongeoorloofd gedrag van een minderjarige, zowel echt als denkbeeldig.

StoryForgers zal niet meegaan in het uitwerken van seksuele, racistische of homofobische fantasieën. Onze speeltafels, zowel online als offline, zijn veilige ruimtes. Elke vorm van pesten, racisme, homofobie, transfobie, xenofobie, bestialiteit, of body shaming naar de Game Master, andere spelers of de personages die zij spelen zal resulteren in een levenslange schorsing van onze games en het direct beëindigen van een sessie. Bij situaties die als onveilig ervaren kunnen worden, kiezen wij bij twijfel altijd voor de kant van het persoon die de situatie als onveilig ervaart.

Als zodanig is het gebruik van drugs verboden aan speeltafels. Een alcoholisch drankje is toegestaan, maar bij buitensporig dronkenschap behoud de Game Master het recht om de sessie vroegtijdig te beëindigen.

Online gedrag

StoryForgers zal zichzelf visueel op het scherm voorstellen aan medespelers en behoudt zich het recht voor om hun video uit te zetten als zij dit nodig achten voor het doel van het spel of om professionaliteit te behouden. Elk contact met openbare groepen, tenzij overeengekomen door alle spelers, zal worden uitgevoerd met respect voor de privacy van de speler en blind carbon copy (BCC) e-mails zullen worden gebruikt om medespelers en hun e-mailadressen te beschermen.